SENARAI IKLAN MENGIKUT BAHAGIAN DI KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA

Bahagian Perolehan

Senarai iklan yang dipaparkan di Bahagian Perolehan Kementerian Pertahanan

Bahagian Pembangunan

Senarai iklan yang dipaparkan di Bahagian Pembangunan Kementerian Pertahanan

Bahagian Kewangan

Senarai iklan yang dipaparkan di Bahagian Kewangan Kementerian PertahananProsedur

Prosedur meliputi tender-tender Bekalan dan Perkhidmatan serta tender-tender Projek Infrastruktur

Aplikasi Telefon iTeM

Senarai Tender/Sebut Harga, Carian Nombor Tender Terkini pada Aplikasi Telefon